Меню

Методът на Ненасилствена комуникация на д-р Маршал Розенберг

Методът на Ненасилствена комуникация на д-р Маршал Розенберг

Ненасилствената комуникация (ННК) е метод за общуване, създаден от американския психолог д-р Маршал Розенберг, който ни учи как да разбираме и осъзнаваме емоциите си, как да намираме какво ги предизвиква и как да ги изразяваме в общуването си с другите, така че да преживяваме по-силна връзка с тях, основана на взаимно уважение, разбиране и подкрепа.

Независимо от ролите, които изпълняваме в живота – било то на родители, на деца, на служители – ако погледнем в по-широк мащаб, ние сме най-вече хора, които преживяват определени емоции и имат свои ценности и потребности, които се опитват да удовлетворят. Затова общуването с другите отвъд ролите в семейството и йерархията в обществото, през емоциите и потребностите, всъщност създава мост между хората и позволява по-качествени и обогатяващи взаимоотношения.

В този ред на мисли, приемаме децата като наши партньори, които също като нас изпитват различни чувства и имат своите нужди, които се опитват да задоволят. При общуването с тях, ако ги уважаваме и им даваме

свобода да изразяват емоциите си,

ако се опитваме да разберем потребностите отвъд поведението им, ако осъзнаваме своите емоции и потребности и търсим начини да ги зачетем, учим децата си още от малки на емоционална интелигентност, която е ключово умение за съвременния начин на живот.

Важно е да учим децата да изразяват чувствата си с думи, да обогатяваме речника им от емоции, да могат да назовават от какво имат нужда и да отправят молби за постигане на тези нужди – които са стъпките на ненасилствената комуникация в изразяването. Тези умения не само биха обогатили живота им, но са и жизнено значими за създаване на успешни взаимоотношения, за ясна комуникация и разрешаване на конфликти.

Важно е като родители да имаме умения за емпатия, казано по-просто съпреживяване. Да можем да изслушваме децата си, да разбираме какво преживяват и какво биха искали, за да са щастливи и спокойни. И освен това да можем да разграничаваме собствените си емоции, да намираме корените им – а това са значимите за нас неща като важни ценности и потребности (доверие, уважение, подкрепа, разбиране и др.) и да търсим начини да посрещнем както нуждите на децата, така и нашите собствени, за да преживяваме повече спокойствие и удовлетворение от живота.

Последното не означава, че трябва винаги

да изпълняваме всички желания и нужди на децата,

но ако не можем да го направим, препоръчително е да обясним причината и да покажем разбиране към преживяването на детето, да му дадем да разбере, че то е значимо за нас и че неговите чувства и нужди са чути и че му даваме достатъчно свобода да ги изрази. По този начин въпреки, че отказваме да изпълним желанието му, пак се грижим за връзката ни с детето.

Всяка емоция е енергия, която се заражда в нас и иска да бъде изразена и да се освободи по някакъв начин. Децата естествено изразяват емоциите си и нямат бариери, които да им пречат. Родителите могат да ги насочват в този процес, като ги подкрепят да обясняват с думи какво се случва с тях,

но не и да карат децата да потискат емоциите,

което в бъдеще може да повлияе негативно на здравето им на всички нива – физическо, емоционално и психическо.

Все повече осъзнаваме важността да градим умения да преминаваме успешно през различни ситуации, да се справяме с емоциите си, да намираме взаимно приемливи решения, да поддържаме дълготрайни отношения. И за всичко това е нужно да сме емоционално интелигентни, което би ни донесло удовлетворение, щастие, спокойствие и здраве. Струва си да възпитаваме такива умения у себе си и у децата си, ако искаме да се погрижим и ние и те да живеем пълноценно и успешно.

Авторката е магистър фармацевт-хомеопат, води занимания по ННК за деца в Communication Academy
 

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook