Меню

Рубрики

Митове и реалност около Стратегията за детето

Митове и реалност около Стратегията за детето

Национална мрежа за децата дава отговори на някои от основните повдигнати въпроси около проекта за Национална стратегия на детето 2019-2030, на които политиците и държавните институции не отговориха.


МИТОВЕ ЗА ОТНЕМАНЕТО НА ДЕЦА


Мит/ Въпрос: Защо трябва да има Стратегия за детето?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Стратегията за детето е начинът, по който държавата е задължена да планира какво ще направи за децата и семействата в по-дългосрочен период. Тя служи, за това независимо кое правителство е на власт, държавните институции да следват някакъв дългосрочен план и гражданите да могат да търсят отчетност от страна на държавата за изпълнение на поетите ангажименти.


Мит/ Въпрос: Предвижда ли Стратегията да се отнемат деца от социалните и да се дават на приемни родители?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Извеждането на деца се прави само в краен случай, когато има риск за здравето и живота на детето. Когато се извежда дете, това се прави от социалните служби и детето се настанява при близки и роднини. Ако няма такива, тогава то се настанява при приемни родители или в други услуги.


Мит/ Въпрос: Защо не се дават пари на биологичното семейство, а се плаща на приемни родители?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Децата отиват в приемно семейство, когато няма друг вариант за тях. Първо се настаняват при близки и роднини, и чак тогава – при приемни семейства. В противен случай те трябва да бъдат изпратени в дом. Работата на приемните семейства е да осигурят семейна среда за деца, чиито живот е в риск в собственото им семейство – например, родителите им употребяват наркотици или имат сериозни психични разстройства и не са в състояние да се грижат за детето си.


Мит/ Въпрос: Извеждат ли се от социалните служби деца поради бедност?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Да, има такива случаи, но на временно извеждане, а не на отнемане. Именно в стратегията е записано, че това трябва да се прекрати и трябва да се помага на тези семейства, ако проблемът е само в липсата на средства. И в момента в много от социалните услуги се помага на родители в трудна ситуация – да си намерят работа, да управляват финансите си, да придобият умения как да бъдат по-добри родители.


Мит/ Въпрос: Защо изобщо се отнемат деца от родителите им?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Деца се отнемат само след съдебно решение за много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик и пр.). Социалните работници и полицията извежда деца само ако животът и здравето на детето са застрашени.


Мит/ Въпрос: Предвижда ли новата Стратегия да се взимат деца за един шамар?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Не! Децата се извеждат от семейства, в които има системен тормоз от родител или друг възрастен, или ако децата са лишени от базисни нужди и са неглижирани. Шамарът обаче не е средство за възпитание.

 

МИТОВЕТЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ПОЛИТИКИ


Мит/ Въпрос: Какъв е проблемът със социалните служби за деца в България?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Социалните работници, чиято роля е да помагат на семействата, са малко на брой, недостатъчно квалифицирани, ниско-заплатени и работят с непосилен брой случаи наведнъж. Затова много от случаите на деца, които са в опасност, остават без реакция, има и няколко случая, в които се вземат недобри решения. Стратегията планира да промени това като подкрепи социалните работници да могат да вършат работата си, така че да помагат на децата и семействата.


Мит/ Въпрос: Какво прави патронажната грижа?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Патронажната грижа цели да осигури грижа и подкрепа за най-малките деца и младите родители. Тя се реализира от медицински сестри и специалисти, които помагат на семейството след раждането, като ги обучават как да повиват, кърмят, грижат за хигиената, имунизациите и пр.


Мит/ Въпрос: Какво е детско правосъдие?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Децата и днес са част от системата за правосъдие. Те са част от съдебни процедури, когато са жертви или свидетели на насилие или при раздяла на родителите. Сега действащата съдебна система не е пригодена за деца. Битите, изнасилени или тормозени деца не се третират по щадящ начин. Има случаи на малолетни деца, жертви на тежко сексуално насилие, които са разпитвани по 7-8 пъти, включително в присъствието на насилника и това ги кара да преживяват травмата отново и отново. Стратегията казва, че това трябва да се промени и децата да бъдат третирани по-щадящо, а полицаите, съдиите, прокурорите и пробационните служители да бъдат обучени за работа с деца.


Мит/ Въпрос: Какво е телефон 116111?

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Телефон 116111 е национална телефонна линия, която се поддържа от Държавната агенция за закрила на детето, която възлага управлението й след конкурс и в момента тя се управлява от Асоциация „Анимус“, съвместно с ДАЗД. Такива линии със същия номер съществуват във всички страни членки на ЕС. Това е място, на което деца и възрастни могат да подават сигнали, ако са жертви или свидетели на насилие, тормоз, сексуално посегателство или психически тормоз и да получат консултация и помощ от обучени психолози. За 2018 година са се обадили 822 възрастни и 477 деца.


МИТОВЕТЕ ОКОЛО НОРВЕГИЯ В БЪЛГАРИЯ


Мит/ Въпрос: Написването на Стратегията е със средства от Норвегия по Норвежкия финансов механизъм.

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Националната стратегия за детето 2019-2030 е подготвена от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и министерствата на образованието, здравеопазването, социалното, правосъдното, МВР, външно и пр. и в консултация с редица граждански организации. ДАЗД не е използвала финансиране от Норвегия за дейността си, нито дори изпълнява проекти, финансирани по Норвежкия финансов механизъм, така че връзка с Норвегия и Стратегията няма. В Закона за закрила на детето е запитано, че Стратегия за детето трябва да има и чрез подготовката й се изпълняват разпоредбите в Закона.


Мит/ Въпрос: България ще стане като Норвегия и ще ни отнемат децата.

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

България няма как да стане като Норвегия, защото и като култура, манталитет, нрави, и като административна структура и управление е много различна. Все пак за нас като родители е важно да знаем какво искаме да направим в България по отношение на децата и семействата, а не в друга държава!


Мит/ Въпрос: Норвежкият финансов механизъм плаща, за да се въвеждат практики за деца и семейства.

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Норвежкият финансов механизъм съществува от 2004 и подкрепя 16 страни част от ЕС, не само България. Финансирането се насочва към дейности в областта на енергетика, околна среда, култура, развитие на бизнеса, местно развитие, правосъдие и пр. Норвежкия финансов механизъм е аналог на европейското финансиране. Норвегия не е част от ЕС и за това има собствен механизъм и ангажимент да подкрепя ЕС. Аналогична е програмата и на Швейцария в България.


Мит/ Въпрос: НПО-тата вземат пари от Норвегия.

Реалността и отговорите, които не чухте от държавните институции:

Всяко правителство в ЕС подписва договор за финансиране (включително и България) с Норвегия, Исландия и Лихтенщайн. Предвидено е финансиране за НПО, но то е значително по-малко, отколкото финансирането за министерствата и държавните агенции (90% за държавата и 10% за НПО). Неправителствените организации са част от всяко едно общество, като основната им цел е да работят с най-нуждаещите се граждани и да подкрепят развитието на различни политики, за да живеем в демократично общество. НПО могат да получават финансирани от всички съществуващи финансови механизми, за да изпълняват мисията си. Техните отчети са публични и са в Търговския регистър.


Вижте целия материал и изтеглете (PDF) от тук: Митове и реалност около Стратегията за детето

Снимка: pixabay.com

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook