Меню

Рубрики

Платен отпуск и за бащите за отглеждане на деца до 8 годишна възраст?

Платен отпуск и за бащите за отглеждане на деца до 8 годишна възраст?

Платен отпуск и за бащите за отглеждане на дете до 8 годишна възраст – това е предложението на работна група в МТСП, което е публикувано за публично обсъждане до 3 май 2022 тук – можете да влезете и да изразите своето мнение.  

Предложението е във връзка с Директива на Европейския парламент за равновесието между професионалния и личния живот на родителите, която задължава държавите членки да осигурят индивидуално право на отпуск за полагане на грижи за дете на всеки един от родителите с продължителност четири месеца, два месеца от които не могат да бъдат прехвърляни на другия родител.

Традиционно в Кодекса на труда е регламентирано правото на отпуск поради бременност и раждане, при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, а в Кодекса за социалното осигуряване (КСО) са определени условията за възникване на правото на съответните обезщетения и техните размери. Ползването на този отпуск обаче е винаги индивидуално право на майката или осиновителката. Наистина, тя би могла да го прехвърли на бащата, съответно осиновителя след навършване на 6-месечна възраст на детето или след изтичане на 6 месеца от деня на предаване на детето за осиновяване, но това зависи изцяло от нейната воля. Изключение прави само отпуска при раждане на дете, на който бащата има право, когато майката и бащата се намират в брак или живеят в едно домакинство, бащата има право на 15-дневен отпуск при раждане на дете от датата на изписване на детето от лечебното заведение.

До момента правната уредба не осигуряваше индивидуално право на бащата (осиновителя) на отпуск за отглеждане на дете, което право да е гарантирано с получаване на възнаграждение или обезщетение. Действително в чл. 167а от КТ е регламентирано индивидуално право на отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст и за двамата родители на детето, като всеки от тях има право на 6 месеца, от които 5 месеца могат да бъдат прехвърляни на другия родител. Този вид отпуск обаче е неплатен, като за периода на  ползването му не се дължи на работника или служителя възнаграждение или обезщетение от държавното обществено осигуряване.

Важно е да е отбележи, че се предвижда бащата (осиновителят) да ползва 2 месеца платен отпуск само ако не е ползвал прехвърлен от майката платен отпуск, като отпуска може да се ползва наведнъж или на части и работодателят да бъде уведомен най – малко 10 дни предварително.

Мая Георгиева, адвокат


 Photo by Picsea on Unsplash

Харесай ни във Facebook