Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 0 до 3 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 0 до 3 месеца – за родители

  На 3-месечна възраст детето може: 

Физическо и сензорно-двигателно развитие 

 1. Да повдига и задържа за кратко главата си, а впоследствие и горната част на тялото, когато е поставено по корем. 
 2. Поставено по гръб, да прави опити да се обърне настрани. 
 3. Придържано в изправено положение, да държи главата си стабилно и да стъпва с крачета върху твърда повърхност. 
 4. Да свива длан при поставяне на малък предмет в нея. 
 5. Да суче енергично до достигане на 15-минутно сукане без да се уморява. 

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да различава гласа и лицето ви, да се вглежда и да търси контакт с вас като отговаря на усмивката ви с усмивка, на прегръдката и ласкавите ви думи – с размахване на ръце и крака, с радостни звуци и гукане.
 2. Да усеща емоциите ви и да се вглежда и имитира израза ви, а при интонация, изразяваща недоволство, напрежение или гняв – да реагира с плач.
 3. Да намалява или спира плача си, когато го успокоявате, като усеща вашата съпричастност.
 4. Да използва плача си, за да ви съобщи нещо: глад, болка, дискомфорт, недоволство от силен звук и гневни интонации.
 5. Да наблюдава ръцете и краката си, докато ги движи. 
 6. Да реагира с плач при плача на друго дете.
 7. Да реагира на приятните и неприятните за него вкусове и миризми.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да задържи вниманието си върху интересна играчка за около 1-2 минути.
 2. Да насочва погледа си към предмети/играчки с ярък цвят, светещи, движещи се и др. и да се опитва да ги хване.
 3. Да мести поглед от един обект към друг. 
 4. Да изучава околните лица и звуци.
 5. Да помни и разпознава гласа и лицето на майка си (грижещия се), както и да разпознава играчки и други предмети.
 6. Да се вслушва при силен звук, като „търси с очи” и обръща глава към източника на звука. 
 7. Да забелязва и реагира на новости – например на нова играчка.

 

Развитие на езика

 1. Да издава звуци, подобни на а, о, ъ, или гърлени звуци, когато е доволно.
 2. Да реагира на реч, насочена към него.
 3. Да „гука” в отговор на ласкав говор, отправен към него.

 

Показатели за добро здраве

Тегло
- наддава с общо от 1800 до 2700 г и увеличава ръста си с общо около 9 см;

Режим - увеличава времето, в което е будно: от 30 минути до 1 час; самò се събужда около 15-20 минути преди часа за хранене;

Хранене – засуква между 30 до 60-та минута след раждането; при сучене на поискване – установява 6-7-кратно хранене на сравнително равни интервали;

Безопасност – дава сигнали, когато изпитва дискомфорт (колики, глад, болка, несистемно подсушаване, охлаждане, прегряване). Сигналите са: плач, хапане на ръце, присвиване, търкане на крака един в друг;

Хигиена – привиква с ежедневните хигиенни бани и тоалет. При поддържане на добра хигиена, кожата му е розова, без зачервявания, обриви и подсичане в гънките на тялото; носът и очите не секретират; 

Здраве – успокоява се и спи добре при ежедневните разходки на открито, след масаж и гимнастика; Изхожда се до 4-5 пъти в денонощие (може да са и по-малко на брой, през по-дълги интервали от време). Изпражненията са златистожълти с гъстокашава консистенция.

 

Как да стимулирате потенциала на детето и да създадете благоприятна среда за учене и развитие през следващите 3 месеца прочетете.

 

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook