Меню

Регламент на Конкурса „Истории от детската площадка“

 1. Участниците представят оригинални идеи, размишления, позиции, които не са публикувани другаде или не са награждавани в каквито и да е други конкурси. С изпращането на творбите си те се съгласяват да участват в конкурса, а призьорите дават съгласие работите им да бъдат публикувани на ФБ страницата на Гражданска инициатива за безопасни детски площадки и на онлайн платформата Дневникът на мама и татко.
 2. Всеки автор има право на не повече от три разказа . Обемът на разказа е до 2500 знака, двустранно подравнени страници, шрифт Times New Roman 12.
 3. Разказите следва да залагат на креативност, оригиналност, умелост в използването на езика. Не се толерират нередактирани текстове с множество правописни, граматически, смислови грешки.
 4. Всеки разказ трябва да бъде придружен от: трите имена на автора, възраст, пощенски адрес за контакти, телефон и е-mail адрес. Разказите на лицата под 18-годишна възраст се изпращат, придружени и с данните на родител/настойник. Администраторите на групата отговарят за съхраняването на личните данни на участниците и поемат ангажимент да не ги разпространяват на трети лица, нито да се ползват без разрешение.
 5. Началото на конкурса е 27.10.2016 г., а негов край е датата 11.12.2016 г. Награждаването на призьорите ще се състои в средата на декември 2016 г. Точната дата и час ще бъдат обявени на онлайн платформата Дневникът на мама и татко.
 6. Разказите се изпращат на електронната поща на Гражданска инициатива за безопасни детски площадки safeplaygrounds.sofia@gmail.com.
 7. Разказите се разглеждат и оценяват от комисия, съставена от по 1 представител от партньорите в конкурса. Решението на комисията се взема с мнозинство и не се преразглежда.
 8. Призьорите в конкурса получават следните награди: Книги от издателство „Сиела“ и „Слънце“, Сдружение "Бебе и дете", награди от Таратанци, Крафт бира „Айляк“ и награда от конна база „Ахил“. Наградите на Крафт бира „Айляк“ ще бъдат дадени на победителите, навършили пълнолетие или 18 г.
 9. Всички участници и призьори получават грамота за участие в конкурса. Резултатите се обявяват на ФБ страницата на Гражданската инициатива за безопасни детски площадки, онлайн платформата Дневникът на мама и татко и в медиите партньори.
 10. По решение на конкурсната комисия може да бъде дадена грамота и на участник/ци, който не е заел едно от призовите места, но е представил оригинална творба.
 11. Организаторите публикуват наградените разкази, като към всеки разказ ще бъдат изписани двете имена на автора, при желание и псевдоним. Организаторите стават притежатели на авторските права върху разказите, изпратени от участниците.

Още по темата

Публикации

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Харесай ни във Facebook