Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 13 до 18 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 13 до 18 месеца – за родители

На 18-месечна възраст детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да ходи самостоятелно, все още нестабилно, да се придвижва умело и бързо чрез пълзене.
 2. Да се изкачва и слиза по стълби с помощ.
 3. Да се накланя, върти, присяда, кляка и прекрачва невисоки препятствия.
 4. Да хвърля или търкаля голяма топка с две ръце.
 5. Да реди кули, да поставя предмети един в друг, да слага и изважда играчки от кутия, да прелиства страници, да държи молив и да драска безразборно.
 6. Да разпознава и изразява предпочитание към различни материи, вкусове, миризми, форми, големини, мелодии и т.н.
 7. Да дъвче, да пие от чашка и да се опитва да се храни самостоятелно.

Показатели за добро здраве

Ръст и тегло
 – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000–1200 г и увеличава ръста си с общо около 5–6 см.

Хранене – приема разнообразна „преходна храна“ на по-едри парчета, привиква с вкуса на ястията, научава се да дъвче, да пие от чашка и опитва да се храни самостоятелно. Регулира и контролира храненето си, проявява избирателност към храните, може да се противопоставя на принудително хранене.

Безопасност – избягва някои опасности (например, горещи печки, остри прибори и др.), но не може да се пази самò.

Здраве и хигиена – опитва да мие зъбите и ръцете си с помощ, а също и да се съблича и събува; 

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да посочва части на своето тяло и да разграничава своите вещи.
 2. Да иска да прави нещата самó и да се разочарова, ако не стигне целта си.
 3. Да ви дава целувка и прегръдка и да се ръководи от вашата реакция, за да прецени непознат предмет, ситуация или човек.
 4. Да реагира на различни сигнали с радост, тъга, страх, плахост, раздразнение.
 5. Да наблюдава други деца, да повтаря действията и игрите им, но все още да играе отделно от тях; да проявява съчувствие към други деца.
 6. Да формира първоначални представи за добро и лошо чрез оценка на герои на приказки и разкази.
 7. Да се включва активно в съвместни действия и игри с майката (грижещия се), в които има редуване и последователност на участието им.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да достигне до това, което го интересува, дори да има препятствие – например, да вземе столче, за да достигне играчка.
 2. Да прави неща „наужким“ (хранене, обаждане по телефон), да използва кутия като легло на кукла и др.
 3. Да извърши няколко последователни действия, например: отваря чекмедже, изважда молив, затваря чекмедже, носи молива на масата.
 4. Да помни обекти и събития за около два месеца.
 5. Да разбира, че лъжичката служи за хранене, топката – за търкаляне и т.н.
 6. Да разбира значението на думи за количество (например  размера на нещо „голямо“ и нещо "малко").

 

Развитие на езика

 1. Да разбира значението на думи, които назовават лица, животни, предмети, имена на играчки, части на тялото, като: мама, тате, мечо, коте, кукла, ръка, крак, нос, очи. 
 2. Да разбира значението на думи, които назовават някои действия и състояния, например глаголите ям, пия, спя, седя, давам, вземам, искам, пея, скачам, отивам. 
 3. Да разбира значението на някои названия на признаци, места др., например голям, хубав, добър, лош, там, това, и др.
 4. Да употребява думи, включително междуметия, които назовават лица от близкото обкръжение, животни, предмети, играчки, например „мама, тате, бау-бау, бу-у“. 
 5. Да употребява думи, които се отнасят до цели ситуации, например да произнася „са“ или „са-са“, когато вижда някой да сяда или когато то самото иска да седне.

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook