Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 31 до 36 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 31 до 36 месеца – за родители

На три години детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да ходи по пейка и да пази равновесие.
 2. Да се качва и слиза по стълба без помощ.
 3. Да скача напред с двата крака едновременно.
 4. Да кара колело с три колела.
 5. Да рисува крива затворена линия.
 6. Да отваря и затваря врати.
 7. Да конструира, моделира от пластилин, сглобява фигури, апликира изрязани прости форми.
 8. Да се храни самостоятелно с лъжица и вилица без да се цапа.
 9. Да регулира и съобщава, когато му се ходи по малка и голяма нужда.
 10. Да се облича и съблича,  обува и събува, мие и избърсва ръцете си сам или с минимална помощ.
 11. Да съобщава, когато му е топло или студено.

Показатели за добро здраве

Тегло
 – за периода детето наддава на тегло с общо около 1000 г и увеличава ръста си с общо около 4,5 см.

Хранене – приема разнообразна храна, почти еднаква по вид и консистенция с тази на възрастните. Храни се самостоятелно, помни вида и миризмата на храните, показва вкусови предпочитания.

Безопасност – обръща внимание на инструкциите за безопасност, но повтаря забранени действия, като все още не може да предвиди евентуалните опасности.

Здраве и хигиена – опитва да мие зъбите и ръцете си самостоятелно. Облича се, съблича, обува и събува самó или с минимална помощ.

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да отстоява позицията си и да се опитва да я аргументира.
 2. Да казва имената на родителите си и адреса си (ако е научено).
 3. Да разбира емоциите на друг човек по израза на лицето му.
 4. Да познава причините за основните емоции като тъга, радост, страх, гняв.
 5. Да изразява съпричастност към приятели по игра и да им помага.
 6. Да употребява изрази за поздрав и сбогуване, да казва „благодаря“ и да придружава исканията си с „моля“, „може ли“ (ако е научено).
 7. Да демонстрира прояви на гордост при похвала за добре изпълнена задача и на съжаление, когато е извършило  непозволено действие.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да експериментира, когато рисува, апликира, моделира, конструира.
 2. Да разбира връзката между причина и следствие – например облаци-дъжд, падане на чаша-счупване на чаша, подарък-радостен.
 3. Да разпознава малки детайли – например кое насекомо има крила.
 4. Да брои до четири – пет и преброява до три обекта, като ги посочва (ако е научено).
 5. Да показва и/или назовава предметите по големина.
 6. Да слуша внимателно и да участва активно при четене на приказка като обсъжда съдържанието.
 7. Да сортира обекти по различни признаци (цвят, форма, големина).
 8. Да задава често въпроси (какво, кой, къде, защо) и да настоява да получи отговор.
 9. Да включва въображаеми обекти в игрите си.

 

Развитие на езика

 1. Да произнася все повече и по-сложни думи и изрази като:
 • артист/ка, певица, група, (детски) ясли, градина, (куклен) театър, цирк, компютър, диск, телевизия, спорт, език, дума, буква.
 • рисувам, танцувам, карам (колело, кола); излизам, връщам се, работя, разбирам, прекарвам.
 • красив, грозен, интересен, умен, мързелив, бял, червен, жив, умрял, светло, кръгъл, трудно, вчера, утре, довечера.
 • него, нея, вас, тях, колко, толкова, откъде, как, защо и др.
 • на масата, в стаята, при баба, за бебето; ще пеят, големи са, искам да играя, искаш ли, мама и тате и т. н.
 • „Мама и тате ходят на работа“.
 • „Вчера бяхме на куклен театър“.
 • „Казах на мама да ми купи шоколад“.
 • „Татко ще се върне от работа и ще ми донесе подарък“.
 • „Татко паркира пред къщи“.
 1. Да създава нови думи, да употребява правилно „едно“, „две“ и „много“.
 2. Да сравнява: „Татко е по-силен от Пепи“, „Мама е най-красивата“.
 3. Да преразказва приказки с ваша помощ.
 4. Да отговаря на въпроси като: „Защо вземаш молива? – (За) да рисувам“ „Татко защо пие лекарства?“ – „(Защото) има грип“ и т.н.

 

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook