Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 4 до 6 месеца – за родители

Стандарти и показатели за развитие и учене от 4 до 6 месеца – за родители

На 6-месечна възраст детето може: 

Здраве, физическо и сензорно-двигателно развитие

 1. Да опитва да пристъпва и подскача, придържано от възрастен.
 2. Да се обръща от гръб по корем и обратно. 
 3. Да повдига глава, да хваща крачета и да рита, легнало по гръб.
 4. Да хваща играчка в обсега на ръцете си, да я прехвърля от една ръка в друга,  да я поставя в устата си.
 5. Да поема храни от лъжичка при захранване.

Показатели за добро здраве

Тегло
 – за периода от 4 до 6 месеца наддава на тегло с общо около 1800 г и увеличава  ръста си с общо около 6 см.;

Режим – будно е по-продължително време (няколко пъти в денонощието по 1,5-2 часа) и има добра двигателна активност – например рита, маха с ръце и др.; научава някои многократно повтарящи се действия в ежедневния му режим – при хранене, при поддържане на хигиената и др.

Безопасност – разграничава майката (грижещия се) от непознати, което е предпоставка за безопасно поведение в по-горна възраст; 

Здраве и хигиена – сигнализира с неспокойство и раздразнение нуждата от смяна на пелената; проявява повишена двигателна активност (движи крака, ръце, наблюдава наоколо) по време на бодърстване и при закалителни процедури (разходки, гимнастика, въздушни бани). 

 

Личност, емоции и общуване

 1. Да се вглежда в образа си в огледалото.
 2. Да показва привързаност: гласът ви го успокоява, иска да го гушнете, плаче, ако излезете, гука, ако му говорите нежно. 
 3. Да отличава емоциите ви (радост, тъга и гняв) и да реагира по различен начин на всяка.
 4. Да отличава познати от непознати хора, предмети, ситуации и да реагира на тях по различен начин.
 5. Да търси контакт с познати възрастни или деца чрез усмивка, гукане, обръщане, протягане на ръце.

 

Игра, учене, познание за света

 1. Да се съсредоточи върху интересна играчка за около 5 минути. 
 2. Да изследва играчка или предмет като я опипва, удря, слага я в устата си, поклаща, дърпа я за да я задейства; изпуска я, за да падне на пода. 
 3. Да повтаря многократно движения, за да получи очакван резултат (рита дрънкалка над креватчето или я пуска на пода).
 4. Да се обръща по посока на очакваната ви поява, ако се движите ту наляво, ту надясно.
 5. Да се заслушва и реагира различно на различни звуци – например да се движи по-активно при музика с ритъм.
 6. Да имитира звуци, изражения на лицето и някои прости движения на възрастен.
 7. Да долавя разлики между предмети, обекти и животни.
 8. Да помни някои недалечни минали събития (например посещение при лекар).

 

Развитие на езика

 1. Да отговаря с усмивка и гукане на дружелюбни интонации и с хленч или плач на груби и сърдити.
 2. Да произнася звуци, подобни на гласни (а, о, ъ) и съгласни (б, п, м, н, д, т, г, к, х), но доста неясно и нечленоразделно (понякога спонтанно, а понякога в отговор на реч, насочена към него).
 3. Да произнася случайно отделни срички (начало на лепетна реч).

Как да стимулирате потенциала на детето и да създадете благоприятна среда за учене и развитие през следващите 3 месеца прочетете.

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Какво представляват стандартите за развитие и учене?

Снимка: Полина Тодорова

За да се създадат стандарти е необходимо проследяване на развитието на достатъчно голям брой деца (представителна извадка), растящи в благоприятна, стимулираща развитието среда. Когато значима част от тях имат едни и същи постижения, тези постижения се приемат за стандарт. За постигането на посочените в стандарта умения и постижения са помогнали родителите. Затова към стандартите, както и в много наши материали ще намерите съвети за това как да осигурите подходящата среда и стимули на детето да се развива и учи. 

СТАНДАРТИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ И УЧЕНЕ В РАННОТО ДЕТСТВО: ОТ РАЖДАНЕТО ДО ТРИ ГОДИНИ 

 Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, проф. д.ф.н. Ю. Стоянова, д-р И. Янчева, гл. ас. д-р Н. Колчева, гл. ас. д-р М. Мутафчиева

Кратка версия: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пенева, редакция – Елена Бачева 

Пълна версия на документа

През 2012-2013, екип от специалисти от ИИНЧ БАН, СУ "Климент Охридски", НБУ и педиатри, по инициатива и с подкрепата на УНИЦЕФ, проведе мащабно емпирично изследване сред 963 деца на възраст от раждането до 36 месеца. Изследвани бяха основните постижения и умения на тези деца по отношение на тяхното физическо, познавателно, социално, емоционално и езиково развитие. Получените резултати, след широка консултация с национални и международни експерти, послужиха за създаването на нови стандарти и показатели за развитие и учене в ранна детска възраст. 

Стандартите не са диагностично средство за оценка на проблеми в развитието, но ориентират какво могат да постигат децата в различните възрастови периоди, при създаване на благоприятна, стимулираща развитието среда. 

 

 

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook