Меню

Стандарти и показатели за развитие и учене от 0 до 3 месеца - пълна версия

Здраве, физическо и двигателно развитие

Груби двигателни умения

 1. Детето, поставено по корем, повдига и задържа за кратко главата си , а впоследствие и горната част на тялото (може със и без опора на ръце).

 2. Сложено по гръб, се опитва да се обръща настрани.
 3. Държи главата си стабилно, когато тялото е във вертикално положение.
 4. Когато се държи в изправена позиция, стъпва с долните крайници върху твърда повърхност.

 

Фини двигателни умения

 1. Детето свива дланта на ръката при поставяне на малък предмет в нея.

 

Сензорно-двигателни умения

 1. Детето трепва, вслушва се при силен звук, „търси с очи” и обръща глава към източника на звука.
 2. Следи с поглед и обръща глава към движещ се предмет.
 3. Задържа поглед върху предмет, който впоследствие се опитва да хване.

 

Физическо развитие и активност

 1. За първите 3 месеца детето наддава на тегло с общо от 1800 до 2700 г и увеличава ръста си с общо около 9 см;
 2. Увеличава се времето, в което е будно: от 30 минути до 1 час в рамките на тримесечния период, като се засилва и двигателната му активност.
 3. Суче енергично около 15 минути и не се уморява.

 

Хранене

 1. Детето засуква между от 30 до 60-та минута след раждането (ако това предполагат условията в родителния дом).
 2. Адаптира се към ритъма и последователността на хранене; адаптира се към продължителността на сукане и количеството на приетата кърма.

 

Безопасни практики

 1. Детето сигнализира състоянието си на дискомфорт (колики, глад, болка, несистемно подсушаване, охлаждане, прегряване и др.) като плаче, хапе ръце, присвива се, търка крака един в друг.
   

Поддържане на личното здраве и хигиена

 1. Детето привиква с ежедневните хигиенни бани и тоалет.
 2. Успокоява се и спи добре при ежедневните разходки на открито, след масаж и гимнастика.
 3. При поддържане на добра хигиена, кожата му е розова, без зачервявания, обриви и подсичане в гънките на тялото; носът и очите не секретират.
 4. Изхожда се до 4-5 пъти в денонощие (може да са и по-малко на брой, през по-дълги интервали от време).  Изпражненията са златистожълти с гъстокашава консистенция.

 

Социално развитие. Себепознание

Ранна комуникация в семейството

 1. Детето започва да забелязва и насочва вниманието си към околните – майката, близките и други възрастни:

 • вслушва се в човешката реч;

 • вглежда се в лицето на майката (грижещия се), фокусира се върху очите, устата, забелязва израза ѝ.

 

 1. Отличава гласа и лицето на майката (грижещия се) от други възрастни и при взаимодествие с нея се:

 • усмихва в отговор на усмивката й;

 • реагира оживено – размахва ръце и крака, издава радостни звуци, гука, когато майката (грижещият се) го прегърне, говори му ласкаво и му се усмихва;

 • долавя, че в отговор на неговата усмивка и гукане следва реакция на майката (грижещия се) – (например майката се усмихва, повтаря неговите звуци и др.).

 

Взаимодействие с връстници и други деца

 1. Детето може да се разплаче, когато чуе плача на друго бебе.

 

Овладяване на правила и норми

 

Познание за себе си. Себеоценяване. Развиване на самостоятелност

 1. Детето наблюдава ръцете и краката си, когато осъществява движения с тях.

 

 

Емоционално развитие

Емоционален опит. Изразяване на чувства

 1. Детето проявява чувствителност както към различни емоционални сигнали от външната среда, така и към някои промени в своето собствено състояние:
 • гука и се усмихва в отговор на усмивка, ласкав говор и близост до майката (грижещия се);
 • забелязва и реагира с изненада и оживление на новост – например при по- ява на нова играчка;
 • приятно му е при масаж, баня, гимнастика като намаляват негативните реакции при определени процедури, свърза- ни с ежедневния тоалет и хигиена;
 • плаче при глад, болка и друг дискомфорт;
 • реагира с плач при много силни слухови дразнители, гневни интонации и др.;
 • реагира на приятните и неприятните вкусове и миризми.

 

 Познание за емоции

 1. Детето долавя различията в афективните сигнали при общуването с майката и другите лица и ги отразява посредством различна емоционална реакция:
 • проявява чувствителност в случаите, когато емоционалното състояние на майката е различно от обичайното (започва по-често да се вглежда в лицето ѝ, имитира израза ѝ, фокусира се в нея и др.).
 1.  В някои случаи може да се разплаче, като чуе плача на други деца („заразителен“ плач и др.).

 

Емоционална регулация

 1. При дискомфорт детето реагира с плач, избягва визуален контакт и отмества погледа си настрани:

 • спира да плаче и утихва, когато го успокояват;

 • променя плача си в зависимост от степента на подпомагане и съпричастност от майката.

 

 

Учене, игра и активност

Любопитство и интерес

 1. Детето проявява интерес и насочва погледа си към:
 • предмети/играчки с ярък цвят, осветеност, форма, движение;
 • човешко лице, с неговите основни части – очи, уста и др.
 1. Търси с поглед източника на звук.

 

Активно проучване на средата

 1. Детето започва да търси контакт с майката (грижещия се), като използва различни невербални форми на поведение – усмивка/плач и вокализации.

 

Постоянство и адаптация на опита

 1. Детето поглежда към лицето на възрастния, който му говори.
 2. Демонстрира повече внимание към някои различия и промени в обекти или явления

 

Игра и креативност

 

Познавателно развитие

Внимание и памет. Разбиране на причинно-следствени връзки

 1. Детето може да се съсредоточи върху привличащ вниманието предмет за кратко (1-2 минути) (например нова играчка, движещ се предмет, играчка с ярки цве- тове, светеща, издаваща звуци и др.).
 2. Мести поглед от един обект към друг.
 3. Помни и разпознава гласа и лицето на майка си (грижещия се), както и познати играчки, предмети.

 

Познание за количество и числа

 

Наивни теории за света. Знание за одушевеност – неодушевеност и физически закономерности

 1. Детето се заглежда по-дълго и се усмихва по-често на човек, отколкото на неодушевен предмет.

 

Решаване на проблеми

 1. Понякога детето имитира някои лицеви изрази на възрастен (например изплез- ване на език, свиване на уста).

 

Категории и класифициране

 1. Детето долавя разликата между някои познати и непознати нови обекти.

 

Езиково и комуникативно развитие

Рецептивна реч (разбиране): речник

 1. Детето се ориентира в звуковите сигнали, издавани от околните лица:
 • реагира на човешки глас;
 • реагира на реч, насочена към него;
 • различава гласа на майка си (грижещия се).

 

Експресивна реч (говорене): речник

 1. Появат се първите звуци, изразяващи непосредствена емоция:
 • в състояние на задоволство детето издава звуци, подобни на а, о, ъ, или гърлени звуци.

 

Умения за общуване

 1. Появат се първите звуци, които сигнализират отношение към майката (грижещия се).
 • Детето„гука” в отговор на ласкав говор, отправен към него;
 • Реагира с плач на интонации, които изразяват недоволство, напрежение или гняв.

 

Съставител и научен редактор: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова 

Автори: доц. д-р М. Атанасова-Трифонова, проф. д-р Л. Пеневапроф. д.ф.н. Ю. Стояновад-р И. Янчевагл. ас. д-р Н. Колчевагл. ас. д-р М. Мутафчиева

 

 

Още по темата

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Искате да получавате възрастов бюлетин?

Създайте профил с възрастта на вашето дете. Това е първата стъпка, за да получавате текстовете, които подготвяме за вас, точно когато са ви нужни.  

Създаване на профил

Доброволно изтегляне на дигитален видео монитор Philips Avent (SCD620) 

Като предпазна мярка Philips доброволно изтегля и обезщетява притежателите на този модел. Прочети повече...

Харесай ни във Facebook